Företaget och de anställda ska följa de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten samt bevaka arbetsmiljön så att inga risker uppstår.

Säkerhet går alltid före produktionskapacitet.

Ensamarbete skall i största möjliga mån undvikas, i vissa fall ur skyddssynpunkt får detta ej förekomma. Hänsyn till den anställdes fysiska förutsättningar skall tagas vid fördelning av arbetet.

Företagets mål är att helt undvika arbetsskador, krav på rapportering av risker och tillbud till företaget omgående.

Detta är ett litet urval av vår arbetsmiljöpolicy daterad 1997-01-10 av Bertil Eriksson en av grundarna av SIAK.