Teknisk isolering kräver plats och planering

Teknisk isolering kräver plats och planering

Teknisk isolering ska ingå som en självklar del

Teknisk isolering ska ingå som en självklar del redan på planeringsstadiet så att material och montage får utrymme runt rör och kanaler – men också för den som ska montera.

Enligt arbetsmiljölagen ska de som medverkar i ett bygg- eller anläggningsprojekt också ta ansvar för arbetsmiljön inom ramen för sitt uppdrag.

För att isolertjockleken som föreskrivs (med hjälp av föreslagna tjocklekar i BTI:2023) ska få plats måste hänsyn tas hela vägen från rör- eller kanalupphängning till färdigisolerad installation. Tänk på att många isolerade rörledningar ska förses med någon form av ytbeklädnad.

Det är också viktigt att håltagningar för rörgenomföringar i väggar och bjälklag blir rätt så att de klarar den föreskrivna isolertjockleken.

Utrymmesbehovet för att rätt kunna montera rörisolering finns angivet i Branschstandard Teknisk Isolering, BTI:2023 under kapitel 8 finns förslag ”Utförande – Platsbehov för rör – och luftbehandlingsinstallationer, VVS & Kyl AMA, Kapitel PN, Tabell PN/1 ”Monteringsmått för isolerad rörledning”, samt i ”Bra arbetsmiljö för montörer och driftspersonal”. (Måtten är samstämmiga)

Isoleringen måste få plats så att inte varma rör värmer kalla i onödan och det ska finnas plats mellan rör och väggar. För att minimera energiförlusterna från rören ska isoleringen (helst) gå obruten genom väggar.

Rören och kanalerna måste ha egna anpassade hål med rätt plats för isolering.

Ventiler, avstick etc. ska isoleras.

Oisolerade rör ingjutna i betong ger extrema värmeförluster

Betong ökar den utstrålande ytan, vilket innebär att man i princip byggt sig en rejäl fläns om man gjuter in oisolerade rör. Med 20 millimeter isolering på rören som gjuts in minskar värmeförlusterna avsevärt!

Beakta även uppvärmningen av de kalla rören ingjutna i betong, dessa kan ge upphov till mikrobiell tillväxt (legionella), dessa rör skall också isoleras.

Om ett varmt rör ska gjutas in i betong så måste det isoleras, värmeförlusterna blir annars katastrofala.

I branschstandard teknisk isolering rekommenderas isoleringsklass R3 för rör ingjutna i betong.

Installationssamordningen är A och O

Samordning mellan de olika beställnings- och utförandedisciplinerna är av största vikt både vid projektering och installation. Redan på ritbordet ska det säkerställas att el- och VVS-installationer inte krockar och att det finns utrymme för den tekniska isoleringen.

Upptäcks fel senare i projektet, till exempel vid installationen, är det både svårare och dyrare att åtgärda. Uppföljning och kontroll av installationer och teknisk isolering kan till exempel utföras av en installationssamordnare.

Ladda ner Branschstandard Teknisk Isolering, BTI:2023 och tillhörande lathund helt kostnadsfritt på tekniskisolering.se/bti/

Anlita alltid en samarbetspartner gällande teknisk isolering som är medlem i IF, det säkerställer att ni får rätt utförande och kompetens.

Lämna ett svar

Drivs med WordPress | Tema: SpicePress av SpiceThemes